КОНТЕЈНЕР HYSUN

  • Твитер
  • Инстаграм
  • LinkedIn
  • Фејсбук
  • youtube
Вести

Неделен инвентар на Hysun

Редовни акции во Кина, Северна Америка, ЕУ и Јужна Аиса

Инвентар на Хисун

Од Ники, објавено март-22-2023 година

Список на залихи на Hysun-Недела 12
CN: 350 единици
САД: 1240 единици
CA: 218 единици
СА: 128 единици

Кина специјално во SHA/NGB/TAO
Специјално за Северна Америка во CHI/HOU/MTR/TRT